ModelWeb.sk

Pomocník portálu Modelweb.sk

Používateľský profil

Modely

Používateľský profil

Registrácia

Registrácia je možná na stránke Registrácia, pozostáva z profilových údajov, nastavení a zopár nepovinných údajov. Pre overenie musíte tiež zadať kontrolný reťazec. Po úspešnom odoslaní formulára dostanete e-mail na adresu, ktorú ste zadali pri registrácií. V správe sú uvedené prihlasovacie údaje a odkaz pre dokončenie registrácie, ktorá pozostáva z aktivovania konta. Pomoc s aktivovaním konta nájdete ďalej na Pomocník/aktivácia konta.

Aktivácia konta

Po otvorení odkazu uvedeného v registračnom e-maili sa konto automaticky aktivuje a registrácia je týmto ukončená. Teraz sa môžete na portáli prihlásiť.

Prihlásenie

Prihlásenie je možné na každej stránke portálu. Prihlásenie sa dá predĺžiť na 30 dní od poslednej návštevy. Prihlásiť sa môžete až po úplnom dokončení registrácie a aktivovaním konta. Pri viacnásobnom zlom prihlásení sa začne z bezpečnostných dôvodov zobrazovať kontrolný reťazec.

Zabudnuté heslo

Ak ste zabudli heslo prejdite na stránku Zabudnuté heslo. Tu nájdete jednoduchý formulár, kde zadáte vaše prihlasovacie meno alebo e-mailovú adresu zadanú pri registrácii. Po úspešne odoslanom formulári vám príde e-mail s odkazom pre zmenu hesla. Tento odkaz je platný 1 deň. Po jeho otvorení môžete zadať nové heslo, po odoslaní formulára sa heslo zmení a odkaz už nebude platný. Po úspešnej zmene hesla sa prihláste s týmto heslom.

Zmena registračných údajov

Vaše prihlasovacie údaje si môžete zmeniť v nastaveniach vo vašom konte po prihlásení. Zmenu údajov je potrebné overiť zadaním hesla do formulára pred odoslaním. Pri zmene e-mailovej adresy je vám z bezpečnostných dôvodov odoslaný e-mail na vašu starú adresu.

Obnovenie e-mailovej adresy

Pri zmene e-mailovej adresy sa môže stať, že zadáte nesprávnu adresu, ktorú nemusíte vlastniť. Ak sa tak stane, použite prednostne odkaz v e-maili odoslanom na vašu pôvodnú e-mailovú adresu. Tým sa obnoví pôvodná e-mailová adresa a zle zadaná adresa zmaže.

Zmazanie profilu

Váš profil, ak nemusíte, nemažte. Stačí nerobiť nič, prípadne z neho vymažte obsah, ktorý nechcete aby sa zobrazoval.

Pre zmazanie vášho profilu napíšte adminovi napr. cez stránku Kontakt správu s vašimi registračnými údajmi. Po overení e-mailu bude vaše konto nenávratne zmazané v priebehu niekoľkých dní. Pri zmazaní konta sa zmažú aj všetky modely, fotky, komentáre a iný obsah pridaný cez tento profil okrem komentárov na iných stránkach, bez možnosti obnovenia. Ak by ste sa chceli v budúcnosti registrovať pod prihlasovacím menom zo zmazaného profilu, nemusí sa vám to podariť.

Modely

Pridanie modelu

Model môžete pridať po prihlásení. Pri vypĺňaní detailov modelu vyplňte názov, mierku modelu a vyberte kategóriu. Ďalšie údaje sú nepovinné. Po vyplnení detailov pokračujete pridaním fotiek na ďalšej stránke, k fotkám môžete pridať popisy. Minimálne musíte pridať 2 fotky aby model mohol byť uložený. Po uložení modelu môžete pokračovať pridaním ďalších fotiek alebo si môžete model zobraziť.

Hlavná fotka modelu

Každý model má jednu hlavnú fotku. Táto fotka je ako obal albumu a prednostne sa zobrazuje v katalógu alebo v zozname modelov. Pri pridaní modelu sa dá vybrať, ktorá fotka bude hlavná. Neskôr sa dá táto možnosť zmeniť.

Počet fotiek pre jeden model

Minimálny počet fotiek pre jeden model sú 2 fotky, maximálny počet je prednastavený na 20 fotiek. Ak máte záujem pridať viacej ako 20 fotiek, napíšte adminovi správu s názvom modelu napr. cez stránku Kontakt.

Editácia modelu

Pridaný model môžete aktualizovať cez odkaz buď v konte pri danom modeli, alebo pri zobrazení stránky modelu na konci pod komentármi. Model môžete editovať, keď ste prihlásený a iba ten model, ktorý patrí pod toto používateľské konto. Formulár je zhodný s tým pri pridaní modelu. Správa fotografií je na odkaze uvedenom na tej stránke.

Zmazanie modelu

Model jednoducho zmažete cez odkaz uvedený v konte pri danom modeli. Model sa vymaže až po potvrdení na stránke po kliknutí na odkaz. Vtedy je ešte možné zmazanie odmietnuť. Pri zmazaní modelu sa zmažú všetky fotky uložené pod týmto modelom aj všetky komentáre.

Blokovaný model

Pridaný model, ktorý porušuje podmienky portálu Modelweb.sk na stránke Podmienky, môže administrátor alebo moderátor zablokovať. Následne autor modelu bude kontaktovaný aby prepísal alebo odstránil text, fotky alebo iný obsah, ktorý je v rozpore s podmienkami. Zablokovaný model sa nezobrazuje v zozname, nie je ho možné zobraziť. Všetky fotky sa taktiež nedajú zobraziť, tiež nie je možné pridať nové fotky. Zobrazenie modelu je polené iba autorovi modelu s upozornením o blokovaní modelu.

Pridanie fotky

Pridať fotky modelu je možné pri pridaní modelu alebo kedykoľvek potom. Dodatočné pridanie je možné na odkaze uvedenom na stránke buď Upraviť model, alebo Spravovať fotky. Na stránke je uvedené, koľko môžete ešte pridať fotiek pre model.

Zdielanie fotky

Fotky je možné zdieľať na modelárske fóra ako malý náhľad o max. rozmere 160px alebo stredný náhľad o max. rozmere 320px. Náhľad je zároveň odkazom na veľkú fotku. Zdrojové kódy pre zdieľanie fotiek do fóra sú uvedené na stránke Spravovať fotky.

Poradie fotiek modelu

Pridané fotky je možné zoradiť podľa určeného poradia. Každá fotka má pridelené určité číslo. Tieto čísla sa dajú zmeniť na stránke Spravovať fotky alebo Upravenia fotky. Odkazy nájdete na stránke Upraviť model.

Úprava fotky

Jednotlivé fotky upravíte zo zoznamu alebo na odkazoch uvedených na stránke Spravovať fotky. Upraviť môžete popis, pozíciu fotky a či má byť hlavná fotka. Pri formulári je aj zobrazený náhľad a detaily fotky.

Zmazanie fotky

Pridané fotky zmažete odkazmi uvedenými na stránke Spravovať fotky. Fotka sa zmaže až po potvrdení na stránke po kliknutí na odkaz. Vtedy je ešte možné zmazanie odmietnuť. Fotka sa dá zmazať, iba ak zostanú ešte 2 fotky pre jeden model. Ak chcete zmazať všetky fotky, musíte zmazať model.

ModelWeb.sk · 2010-2024 · Vygenerované za 0.012s | Facebook | Pomocník · Kontakt