ModelWeb.sk

Podmienky používania portálu Modelweb.sk

- Používaním webových stránok Modelweb.sk používateľ súhlasí s podmienkami používania na tomto webe.
- Obsah stránok je chránený autorskými právami a ďalšie publikovanie, kopírovanie a rozmnožovanie bez predchádzajúceho súhlasu autora je zakázané.
- Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek vzniknuté škody pri prehliadaní a používaní webových stránok.
- Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah pridaný inými používateľmi, za chybný, nesprávny, stratený, zmazaný alebo poškodený obsah. Obsah v rozpore s podmienkami má prevádzkovateľ právo vymazať bez predošlého upozornenia.
- Prevádzkovateľ má právo bez udania dôvodu a bez predchádzajúceho upozornenia obmedziť alebo zrušiť prevádzku webových stránok.
- Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.
- Dostupnosť webových stránok nie je garantovaná. Prevádzkovateľ má právo obmedziť alebo úplne zakázať prístup používateľovi bez predchádzajúceho upozornenia, ktorý porušuje podmienky používania.
Používateľ pri vkladaní obsahu berie na vedomie, že nesmie vkladať obsah, ktorý:
- je chránený autorským zákonom, a vlastnícke práva nevlastní používateľ,
- propaguje násilie, podnecuje nenávisť na základe rasy, viery, náboženského, politického presvedčenia,
- obsahuje vulgarizmy, hrubé výrazy, osočovanie a slovné spojenia, ktoré sú v rozpore so spoločenskou morálkou a etikou,
- propaguje priamo alebo nepriamo alkohol, fajčenie, užívanie omamných, psychotropných a iných zakázaných látok, jedov, a popiera ich negatívne účinky,
- nabáda na poškodzovanie zdravia ľudí a zvierat, ohrozuje fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých,
- obsahuje erotický, pornografický materiál,
- propaguje aj skryto politickú stranu, zbrane, strelivo a ich výrobu, obsahuje reklamu aj skrytou formou,
- obsahuje nepravdivé, zavádzajúce a klamlivé správy,
- je v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, predpismi a so smernicami Európskej Únie,
- nesúvisí so zameraním webových stránok, ktoré je predovšetkým modelárskeho zamerania.

Používateľ odoslaním obsahu, na ktorý vlastní autorské práva, súhlasí s jeho spracovaním, nevyhnutnou úpravou a uložením na webové stránky prevádzkovateľa za účelom zverejnenia iným návštevníkom webových stránok.
Používateľ má zakázané akokoľvek poškodzovať, zaťažovať webové stránky, brániť používaniu ostatným používateľom, šíriť zlé meno portálu Modelweb.sk, neoprávnene upravovať a mazať obsah, na ktorý nemá právo.
Používateľ pri registrovaní uvedením mailovej adresy súhlasí so zasielaním technických informácii, informačných správ o webových stránkach na jeho mailovú adresu.
Používateľ súhlasí pri používaní webových stránok, že jeho prístup môže byť zaznamenaný spracovaním jeho údajov o prehliadači, IP adresy; webové stránky využívajú súbory cookie a sú využívané pri autentifikácii používateľa a pri meraní návštevnosti.
Prevádzkovateľ má právo umiestňovať do obsahu reklamu a zobrazovať ju používateľovi.
Prevádzkovateľ neposkytuje údaje o používateľoch tretím osobám. Údaje o používateľoch sú chránené pred zneužitím dostupnými možnosťami prevádzkovateľa a zabezpečením servera poskytovateľa webhostingu.

Posledná zmena: 4.12.2013
ModelWeb.sk · 2010-2023 · Vygenerované za 0.047s | Facebook | Pomocník · Kontakt